Нашите промоции

Открийте нашите топ предложения.

ПОДМЯНА НА СТАРОТО ТАБЛО - ПРОМОЦИЯ

 

ПРОМОЦИЯ

СМЯНА НА СТАРИ АПАРТАМЕНТНИ ЕЛ. ТАБЛА
С НОВИ С АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ

ПРИ ПОДМЯНА НА СТАРОТО ТАБЛО С НОВО ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:

По-добра защита на ел.уреди и на вас
По-голямо удобство при експлоатация
Модерен дизайн
 

ЦЕНА МОНТАЖ И МАТЕРИАЛИ: 70 ЛЕВА