Услуги

Зидария

идария с тухли и газобетон за Вашия дом, офис или магазин на най-добри цени. Зидане на преградни стени в помещения.


ЦЕНИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: 

ЗИДАРИИ - цени до 300/кв.м. над 300/кв.м. над 500/кв.м.
Тухла единица и четворки 11 лв./кв.м. 10 лв./кв.м. 9 лв./кв.м.
Газобетон до 0.15м. 11 лв./кв.м. 10 лв./кв.м. 9 лв./кв.м.
Газобетон над 0.15м. 13 лв./кв.м. 12 лв./кв.м. 11 лв./кв.м.
Стъклени тухли 85 лв./кв.м. 82 лв./кв.м. 80 лв./кв.м.
Фугирана зидария 39 лв./кв.м. 37 лв./кв.м. 35 лв./кв.м.
Тухла единица и четворки 16 лв./м. 15 лв./м. 14 лв./м.
Газобетон до 0.15м. 16 лв./м. 15 лв./м. 14 лв./м.
Газобетон над 0.15м. 18 лв./м. 17 лв./м. 16 лв./м.
Стъклени тухли до 0.60м/h 85 лв./м. 82 лв./м. 80 лв./м.
Фугирана зидария до 0.60м/h 39 лв./м. 37 лв./м. 35 лв./м.
* Зидария от газобетон и червени тухли до 20м2. 25 лв./кв.м. 25 лв./кв.м. 25 лв./кв.м.
Комини до 3.00м/h (единични без мазилка) 250 лв./бр. 220 лв./бр. 200 лв./бр.
Комини до 3.00м/h (двойни без мазилка) 350 лв./бр. 320 лв./бр. 300 лв./бр.
Щурц до 1.30м. - направа и монтаж 65 лв./бр. 62 лв./бр. 60 лв./бр.
Щурц до 2.40м. - направа и монтаж 95 лв./бр. 92 лв./бр. 90 лв./бр.
Бетонни шапки за колони - стандартни. направа и монтаж 39 лв./бр. 37 лв./бр. 35 лв./бр.
Бетонна шапка за ограда - отливане на място 39 лв./м. 37 лв./м. 35 лв./м.
Зидане на шахта без мазилка и капак с р-ри до 1.00 х 1.00 х 1.00м. 140 лв./бр. 130 лв./бр. 120 лв./бр.
Зидария на колони до 2.00м/h 95 лв./бр. 93 лв./бр. 90 лв./бр.
Зидария на колони над 2.00м/h 55 лв./м. 53 лв./м. 50 лв./м.
Каменна зидария 65 лв./кв.м. 62 лв./кв.м. 60 лв./кв.м.
ЗАМАЗКИ - цени до 300/кв.м. над 300/кв.м. над 500/кв.м.
Замазка до 0,04м. 11 лв./кв.м. 10 лв./кв.м. 9 лв./кв.м.
Замазка до 0,04м. - армирана 13 лв./кв.м. 12 лв./кв.м. 11 лв./кв.м.
Замазка до 0,04м. - армирана с топлоизолация 22 лв./кв.м. 21 лв./кв.м. 20 лв./кв.м.
Пълнеж замазка над 0,04м. за всеки 1 см. 1.2 лв./кв.м. 1.1 лв./кв.м. 1 лв./кв.м.
Замазка армирана за пояси 25 лв./м. 24 лв./м. 22 лв./м.
Обръщане на стъпала със замазка до 1.10м. 20 лв./бр. 17 лв./бр. 15 лв./бр.
Обръщане на стъпала със замазка над 1.10м. 20 лв./м. 17 лв./м. 15 лв./м.
Обръщане на вити стъпала със замазка до 1.10м. 29 лв./бр. 27 лв./бр. 25 лв./бр.
Обръщане на вити стъпала със замазка над 1.10м. 29 лв./м. 27 лв./м. 25 лв./м.
Поправка/запълване/възстановяване на канали за инсталации 4 лв./м. лв./м. лв./м.
Поправка/запълване/възстановяване на дупки 7 лв./бр. лв./бр. лв./бр.
Поправка/запълване/възстановяване на повредени участъци 25 лв./м2 лв./м2 лв./м2